(0450) 2320978

Guru dan Tenaga Kependidikan

Mirsan, S.Pd., M.M.

Kepala Sekolah

Dra. Sri Megawati

Wakasek Kesiswaan

Fajar, S.Pd

Wakasek Sarana/Prasarana

Amsyarudin, S.Pd

Wakasek Humas